Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ ИЗ СВЯТО-ДУХОВСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

начало трансляции 19 апреля в 00:15

https://www.facebook.com/kherson.eparhiya

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна

Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву та всім вірним чадам Херсонської єпархії Української Православної Церкви 

«Заради страждання убогих і зітхання бідних, нині воскресну, говорить Господь» (Пс. 11, 6)  

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

  Здійснилося, дорогі отці, брати і сестри, це давнє пророцтво, дане Богом царю Давиду. Нині разом з усією Церквою ми свідчимо про це і в невимовній радості обіймаємо весь людський рід пасхальним вітанням: Христос воскрес!

  «Пасха, яка двері райські нам відкриває» (стихири Пасхи), — так іменуємо ми нинішнє торжество. Його суть — це дар життя, життя з надлишком (Ін. 10, 10). Воскресіння Христове перемогло головних тиранів людства, котрі панували після гріхопадіння — диявола і смерть. Наш Спаситель, «перший з мертвих» (Діян. 26, 23), перемагає диявольські спокуси, руйнує злий порядок посмертної участі й розриває кайдани пекла, сокрушаючи його мідні врата і засуви. Із Собою Він виводить з «безодень землі» (Ірмос 6-ї пісні канону Пасхи) праведників і бажає, щоб ніхто «не загинув, але мав життя вічне» (Ін. 3, 16). Відтепер «усякий, хто призове iм’я Господнє, спасеться» (Діян. 2, 21). Кожен у своїй неповторності призивається Церквою воскреснути з Христом (Рим. 6, 5) і разом із Ним подолати смерть, і вже не пророчо, але з повною впевненістю вигукнути з багатостраждальним Іовом: «Я знаю, що Відкупитель мій живий!» (Іов. 19, 25).

  Серце пасхальної проповіді, що вміщується всього у два слова нинішнього славного вітання, містить в собі тайну — таїнство Всесвітньої Жертви Христової. Домобудівництво спасіння людини через вільні страждання та життєдайну смерть Ісуса Христа нам слід покрити вірою і благоговійною тишею. «Такі діла Христові, — вчить святитель Григорій Богослов, — а те, що більше, нехай вшановано буде мовчанням» (Слово на Святу Пасху). Лише частково нам дано осягнути таємницю спасіння. Вона розкриває себе різноманітно й óбразно: Христос Спаситель — це другий Адам, Який Своїм послухом Отцю Небесному виправляє помилку першого; Він же — Іскупитель, Який визволяє людство з рабства гріху ціною власної Крові; нарешті, Господь Ісус — це Примиритель людини з Богом, Непорочний Агнець, Який дає Себе в Поживу і Пиття вірним, заради їх вічної Пасхи.

  Молитовна увага Святої Церкви до таємниці Воскресіння привертає наш духовний погляд до ще однієї особливості, яка є невід’ємною частиною Пасхального благовістя. Апостол Павел говорить про неї так: «Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками» (Рим. 5, 8). Бог іде назустріч людині першим, і тим свідчить про Свою любов до нас, грішних. Раніше всякого звернення, мольби і зітхання Він знає про них і підходить до дверей серця. Не порушуючи свободної волі людини, Господь у невимовному смиренні очікує. «Ось, стою при дверях і стукаю; якщо хто почує голос Мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі Мною» (Одкр. 3, 20). Відкрити двері нашого серця назустріч Богові — значить покаятися, визнати, що «страждання убогих» і «зітхання бідних» — це наші страждання, наші зітхання, що ми потребуємо Христового Воскресіння і Його втіхи.

  У «цей урочистий і святий день» (ірмос 8-ї пісні канону Пасхи) Світлої Пасхи молитовно бажаю всім нам, дорогі отці, брати і сестри, широко відчинити двері сердець назустріч воскреслому Спасителю Христу. Почуймо Його лагідне і переможне вітання: «Мир вам», і розділімо з Ним пасхальну трапезу Святої Євхаристії. Принесімо до Його ніг, подібно до святої Марії Магдалини, апостолів, Еммауських мандрівників, наші переживання, скорботи, сльози покаяння, щоб натомість отримати велику втіху та відраду. Впевнимося з апостолом Фомою, що Христос, «триденний від гробу» (ірмос 6-ї пісні канону Пасхи) — Господь і Бог наш (Ін. 20, 28), і що з Ним можна подолати будь-які перешкоди.

  Ще й ще раз вітаю кожного пасхальним вітанням:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

митрополит ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ

 Пасха Христова

2020 р.

м. Херсон 

 

«Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголет Господь» (Пс. 11, 6

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

  Исполнилось, дорогие отцы, братья и сестры, это древнее пророчество, данное Богом царю Давиду. Ныне вместе со всей Церковью мы свидетельствуем об этом и в неизреченной радости обнимаем весь человеческий род пасхальным приветствием: Христос воскресе!

  «Пасха, двери райские нам отверзающая» (стихиры Пасхи), — так называем мы нынешнее торжество. Его суть — это дар жизни, жизни с избытком (Ин. 10, 10). Воскресение Христово победило главных тиранов человечества, господствовавших после грехопадения — диавола и смерть. Наш Спаситель, «первый из мертвых» (Деян. 26, 23), превозмогает диавольские козни, разрушает злой порядок посмертной участи и разрывает оковы ада, сокрушая его медные врата и засовы. С Собой Он выводит из «преисподних земли» (ирмос 6-й песни канона Пасхи) праведников и желает, чтобы никто «не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Отныне «всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2, 21). Каждый в своей неповторимости призывается Церковью воскреснуть со  Христом (Рим. 6, 5) и вместе с Ним попрать смерть, и уже не пророчески, но с полной уверенностью воскликнуть с многострадальным Иовом: «Я знаю, Искупитель мой жив!» (Иов. 19, 25).

  Сердце пасхальной проповеди, которая вмещается всего в два слова нынешнего славного приветствия, содержит в себе тайну — таинство Всемирной Жертвы Христовой. Домостроительство спасения человека через вольную страсть и живоносную смерть Иисуса Христа нам подобает покрыть верой и благоговейной тишиной. «Таковы дела Христовы, — учит святитель Григорий Богослов, — а большее да почтено будет молчанием» (Слово на Святую Пасху). Лишь отчасти нам дано постичь тайну спасения. Она раскрывает себя многогранно и óбразно: Христос Спаситель — это второй Адам, Который Своим послушанием Отцу Небесному исправляет ошибку первого; Он же — Искупитель, Который выкупает человечество из рабства греху ценой собственной Крови; наконец, Господь Иисус — это Примиритель человека с Богом, Непорочный Агнец, дающий Себя в Пищу и Питие верным, ради их вечной Пасхи.

  Молитвенное внимание Святой Церкви к тайне Воскресения обращает наш духовный взор на еще одну особенность, которая составляет неотъемлемую часть Пасхального благовестия. Апостол Павел говорит о ней так: «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5, 8). Бог идет навстречу человеку первым, и тем свидетельствует о Своей любви к нам, грешным. Прежде всякого обращения, мольбы и воздыхания Он знает о них и подходит к дверям сердца. Не нарушая свободной воли человека, Господь в невыразимом смирении ожидает. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). Открыть двери нашего сердца навстречу Богу — значит покаяться, признать, что «страсти нищих» и «воздыхания убогих» — это наши страсти, наши воздыхания, что мы нуждаемся в Христовом Воскресении и Его утешении.

  В «сей нареченный и святый день» (ирмос 8-й песни канона Пасхи) Светлой Пасхи молитвенно желаю всем нам, дорогие отцы, братья и сестры, широко распахнуть двери сердец навстречу воскресшему Спасителю Христу. Услышим Его кроткое и победоносное приветствие: «Мир вам», и разделим с Ним пасхальную трапезу Святой Евхаристии. Принесем к Его ногам, подобно святой Марии Магдалине, апостолам, Эммаусским путникам, наши переживания, скорби, слезы покаяния, чтобы взамен получить великое утешение и отраду. Уверимся с Фомой, что Христос, «тридневен от гроба» (ирмос 6-й песни канона Пасхи) — Господь и Бог наш (Ин. 20, 28), и что с Ним преодолимы любые препятствия.

  Еще и еще раз приветствую каждого пасхальным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

митрополит ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ 

Пасха Христова 

2020 г.

г. Херсон

Прп. Онуфрій допомагає тим, хто на перше місце у житті ставить спасіння — Предстоятель УПЦ

 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика посещения

Количество просмотров материалов
1577246

УПЦ Херсоно-таврической епархии Свято-Казанская община Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Октябрьская, 46-а (Новый Храм),
ул. Первомайская 64 (старый Храм),
+38 050 287 28 61; +38 096 591 70 94 - Церковная лавка,
тел. (0552) 777 095
Храм Свято-казанской иконы Божией Матери © 2009 - 2021