РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА ХЕРСОНСЬКОГО І ТАВРІЙСЬКОГО ІОАННА БОГОЛЮБИВИМ ПАСТИРЯМ, ВСЕЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ ТА ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ ХЕРСОНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

«Адам визволяється, Єва радіє, а змій засмучений; 

 Немовля насичується молоком і живить Ту, що годує;

носиться на руках і носить Ту, що  виносила Його;

творіння впізнає, і природа охоплена трепетом».

 (Слово свт. Іоанна Златоуста на Різдво Христове)

Знову і знову, дорогі отці, брати і сестри, Свята Церква закликає нас прямувати за світлом Різдвяної зірки, приступити до Віфлеємських ясел і разом з хором Ангелів радісно виголосити: «Христос рождається!»

Нині наш духовний погляд прикутий до народженого Богонемовляти Христа, Його Пречистої Матері Діви Марії, Іосифа Обручника, радісних пастухів і волхвів, які поклоняються. У цій євангельській картині звичайної печери, бідного вертепу, де народився Спаситель, все овіяне невимовною простотою, миром, гармонією, відкритістю і тихою радістю. Воістину, так міг прийти у світ лише істинний Бог – про́стий за єством і Троїчний в Іпостасях. Дух смиренного різдва в яслах від Діви розкриває великі образи явлень Божих своїм вірним: у дивовижному вогні неопалимої купини Мойсеєві (Вих. 3,2), у тихому диханні вітру Ілії (3 Цар.19,12), у променистому зверненні до Савла (Діян. 9,4).

У той же час Віфлеємський вертеп у різдвяну ніч стає центром вселенської любові – явленням Троїчної любові. Безначальний Отець дарує Своєму Синові Матір – Чеснійшу Херувимів. Предвічний Син, Слово, цілком віддається волі Отця. Святий Дух сходить від Отця і пронизує благодаттю світ, послуговуючи Боговтіленню. Нарешті, з надр Святої Трійці любов виливається у світ, де ясла стають Її престолом – місцем благовоління Творця до Свого творіння. «Бог стає людиною, щоб людина стала богом» (Слово про втілення свт. Афанасія Великого), щоб «привести нас до Себе» (1 Петр. 3,18), щоб оновити нас від недоліків і всякого гріха (Тит. 3,5).

Духовне оновлення людини, яке починається у Віфлеємській печері – це місія Богонемовляти Христа, яка невід'ємно супроводжує подію пришестя у світ Спасителя. Чи усвідомлюємо ми це – означає те, чи залишаємося ми духовними немовлятами, яких легко спокусити, або вже досягаємо віку досконалого розуміння смислу нашої віри (Еф. 4,13-14).

Різдво Христове – це початок Євангелія. Це початок і нашого нового життя з Христом, Який знову і знову очищає нас від пороку і скверни. Нагадуванням про це, закладеним Творцем в саму природу, служить оновлення року – календарне новоліття. Воно підводить підсумок року, що минув, з його успіхами і невдачами, духовними перемогами і падіннями. Наше духовне святкування Нового року вчить кожного провести роботу над колишніми помилками і знову підніматися на боротьбу з гріхом.

У ці новорічні, святочні дні по-особливому звучить Євангеліє про першу проповідь Господа нашого Ісуса Христа. У рідному Назареті, де був вихований, Він вперше оголошує, заради чого народився, заради чого прийшов у цей світ. «Дух Господній на Мені, – каже Божественний Учитель, – бо Він помазав Мене благовістити вбогим, і послав Мене зцілити розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе» (Лк. 4,18-19). Цей час сприятливий – коли Спаситель приносить Себе на Хресті за людей, готовий позбавити кожного від відчаю, зцілити затьмарені гріхом очі, позбавити від темниці тління і пекельного мороку – це нинішній час. Ця мить оновлюється і триває в нашому житті щоразу, коли ми єднаємося з Христом. За думкою святого Симеона Нового Богослова, своєю богоугодною волею і участю в головному таїнстві Церкви, причащаючись від єдиного Тіла і Крові, ми народжуємо в наших серцях Христа по благодаті. Тому виголошує апостол Павел: «Ось, тепер час сприятливий, ось, тепер день спасіння» (2 Кор. 6,2).

Молитовно вшановуючи нині народженого Богомладенця, щиро вітаю вас, дорогі отці, брати і сестри, зі святом Пришестя у світ Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа! Нехай Він у ці святі дні, по невимовній милості Своїй, покладе новий і добрий початок року, що настає в житті кожного з нас! Нехай за Своїм завітом, даним у Назареті Галілейському, подасть нині і в нашій Українській землі зцілення тим, хто розбитий серцем, шукає миру і спокою! Нехай дарує він ворогуючим примирення через зцілення духовної сліпоти! Його дивовижним Промислом нехай полонені отримають свободу! Нехай настане у нашій Вітчизні час сприятливий! З постійними молитвами про це, знову і знову звертаюся до Вас з радісними словами: «Христос рождається! Славімо Його!»

 

                  + Іоанн

                  МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ

                   І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Різдво Христове

2019/2020 р.

м. Херсон

 

 

 

                                            «Адам освобождается, Ева радуется, и змий скорбит;
                                            Младенец питается молоком и питает Питающую;
                                            носится на руках и носит Носящую;
                                            тварь узнаёт, и природа устрашается»

                                                     (Слово свт. Иоанна Златоуста на Рождество Христово)

 

Вновь и вновь, дорогие отцы, братия и сестры, Святая Церковь призывает нас последовать свету Рождественской звезды, приступить к Вифлеемским яслям и вместе с хором Ангелов радостно возгласить: «Христос рождается!»

Днесь наш духовный взор прикован к родившемуся Богомладенцу Христу, Его Пречистой Матери Деве Марии, Иосифу Обручнику, радостным пастухам и поклоняющимся волхвам. В этой евангельской картине обычной пещеры, бедного вертепа, где родился Спаситель, все овеяно невыразимой простотой, миром, гармонией, открытостью и тихой радостью. Воистину, так мог прийти в мир лишь истинный Бог – про́стый естеством и Троичный в Лицах. Дух смиренного рождества в яслях от Девы повторяет великие образы явлений Божиих своим верным: в чудесном огне неопалимой купины Моисею (Исх. 3,2), в тихом дыхании ветра Илии (3 Цар.19,12), в лучезарном обращении к Савлу (Деян. 9,4).

В то же время Вифлеемский вертеп в рождественскую ночь становится центром вселенской любви – явлением Троичной любви. Безначальный Отец дарует Своему Сыну Матерь – Честнейшую Херувим. Предвечный Сын, Слово, всецело предается воле Отца. Святой Дух исходит от Отца и пронизывает благодатью мир, служа Боговоплощению. Наконец, из недр Святой Троицы любовь изливается в мир, где ясли становятся Ее престолом – местом благоволения Творца к Своему творению. «Бог становится человеком, чтобы человек стал богом» (Слово о воплощении свт. Афанасия Великого), чтобы «привести нас к Себе» (1 Петр. 3,18), чтобы обновить нас от ущербности и всякого греха (Тит. 3,5).

Духовное обновление человека, которое начинается в Вифлеемской пещере, – это миссия Богомладенца Христа, которая неотъемлемо сопутствует празднику пришествия в мир Спасителя. Осознаём ли мы это – означает то, остаемся ли мы духовными младенцами, колеблемыеми и легко обольщаемыми, либо уже достигаем возраста совершенного понимания смысла нашей веры (Еф. 4,13-14).

Рождество Христово – это начало Евангелия. Это начало и нашей новой жизни со Христом, вновь и вновь очищающим нас от порока и скверны. Напоминанием об этом, заложенном Творцом в самую природу, служит обновление нашего года – календарное новолетие. Оно полагает итог году прошедшему, с его успехами и неудачами, духовными победами и падениями. Наше духовное празднование Нового года учит каждого провести работу над былыми ошибками и вновь подниматься на брань с грехом.

В эти новогодние, святочные дни по-особенному звучит Евангелие о первой проповеди Господа нашего Иисуса Христа. В родном Назарете, где был воспитан, Он впервые объявляет, ради чего родился, ради чего пришел в этот мир. «Дух Господень на Мне, – говорит Божественный Учитель, – ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4,18-19). Это время благоприятное – когда Спаситель приносит Себя в жертву на Кресте за людей, готов избавить каждого от отчаяния, исцелить помраченные грехом очи, избавить от темницы тления и адского сумрака – это нынешний час. Это мгновение обновляется и длится в нашей жизни всякий раз, когда мы соединяемся со Христом. По мысли святого Симеона Нового Богослова, своей богоугодной волей и участием в главном таинстве Церкви, причащаясь от единого Тела и Крови, мы рождаем в наших сердцах Христа по благодати. Поэтому восклицает апостол Павел: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6,2).

Молитвенно чествуя днесь родившегося Богомладенца, сердечно поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры, с праздником Пришествия в мир Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Пусть Он в эти святые дни, по неизреченной милости Своей, положит новое и доброе начало наступающему году в жизни каждого из нас! Пусть по Своему завету, данному в Назарете Галилейском, пошлет ныне и в нашей Украинской земле исцеление тем, кто сокрушен сердцем, ищет мира и покоя! Да дарует Он враждующим примирение через исцеление духовной слепоты! Его чудесным Промыслом, пусть плененные обретут свободу! Да наступит в нашей Отчизне время благоприятное! С постоянными молитвами об этом, паки и паки обращаюсь к Вам с радостными словами: «Христос рождается! Славьте Его!»

 

 

              + ИОАНН

               МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ

               И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Рождество Христово

2019/2020

Г. Херсон

http://pravoslavie.ks.ua/news/view/3455

Прп. Онуфрій допомагає тим, хто на перше місце у житті ставить спасіння — Предстоятель УПЦ

 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика посещения

Количество просмотров материалов
1577316

УПЦ Херсоно-таврической епархии Свято-Казанская община Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Октябрьская, 46-а (Новый Храм),
ул. Первомайская 64 (старый Храм),
+38 050 287 28 61; +38 096 591 70 94 - Церковная лавка,
тел. (0552) 777 095
Храм Свято-казанской иконы Божией Матери © 2009 - 2021