Пасхальне послання митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву та всім вірним чадам Херсонської єпархії Української Православної Церкви

                Христос воскрес із мертвих, Спаситель світу!»

                                                              (Хвалитна стихира в понеділок Світлої седмиці) 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

У ці священні, нескінченно радісні пасхальні дні немає нічого більш втішного для християнина, як знову і знову вслухáтися до великої ангельської звістки про Воскресіння Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Який повстав з мертвих «славою Отця» (Рим. 6, 4) і власною Божественною силою як Бог (Ін. 10, 18).

Вихід «Первістка з померлих» (1 Кор. 15, 20) з серця землі супроводжувався знаменнями:«І ось стався великий землетрус: бо Ангел Господній, який зійшов з неба, приступивши, відвалив камінь від дверей гробу...» (Мф. 28, 2). Завершенням спасительної Голгофської Жертви, і логічним і історичним, є Воскресіння Христове. Воно дає обг´рунтування християнської віри в майбутнє загальне воскресіння і в життя майбутнього віку.

«Радуйтеся», — сказав Господь Ісус Христос людям після Свого воскресіння, і це слово«живе і діюче» (Євр. 4, 12), і сила його «перебуває вічно» (Іс. 40, 8). І тому в усі віки, аж до цих пір радіють Воскресінню Христовому всі, хто любить Господа.

У дивовижному світлі перемоги Христа кожен віруючий бачить, що добро сильніше за зло. Нас турбують осередки напруженості, що виникають в різних місцях нашої країни на релігійному г´рунті, безперервні нападки на нашу Святу Церкву, воєнні дії, небажання деяких сил мирним шляхом вирішувати суперечливі питання. Але все, що відбувається навколо нас, є тимчасовим випробуванням. Радісна і щаслива Марія Магдалина сповіщає учням, «що плакали і ридали» (Мк. 16, 10), і всьому світу: «Христос Воскрес!» Цими словами відбувається в нас перемога віри, так само, як вона відбулася над невір’ям апостола Фоми, так само, як вона, віра, і серед мóроку Голгофських подій променем надії мерехтіла в учнях Спасителя.

Воскресіння Христове — це свідчення того, що Господь, який сказав напередодні Свого вознесіння: «Я з вами по всі дні до кінця віку» (Мф. 28, 20), воістину перебуває в Святій Церкві і з кожним з нас, наповнюючи почуттям такої радості, що її не можливо відобразити ні в яких людських словах. За висловом святителя Григорія Ніського, «цей день навіть радісніший майбутнього: тоді за необхідності будуть плакати ті, яких гріхи вúкриються; нині — між нами немає сумних. Нині і праведник радіє, і той, хто ще не очистив свою совість, має надію виправитися покаянням. Цей день забирає всяку скорботу, і немає людини, яка б не знаходила розради в торжестві Свята».

В цей знаменний день, коли «все наповнилося світлом», в повноті духовної радості і тріумфу, радіючи Живоносному Воскресінню Господа, Спасителя і Іскупителя нашого, ми возносимо щиру молитву смерть Подолавшому, щоб дарував нам, перш за все, мир. Адже після воскресіння і перемоги над гріхом і смертю у Христа не було інших слів звернення до учнів і до тих, кому Він являвся, крім слів: «Мир вам». Отже, перемога над гріхом і смертю безсумнівно несе з собою мир, знищення страху осуду і смерті, несе з собою радість, бажання життя і щастя.

Церква Христова постійно бореться з гріхом в людині, в сім’ї, суспільстві, в народі і постійно воює: проти брехні — мечем правди, проти ненависті — зброєю любові, проти гордості — силою смирення, проти насильства — виконанням християнського обов’язку вірності Христу.

Возлюблені у Господі всечесні отці, брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас зі світлоносним Днем Воскресіння, Пасхою Господньою! «Намагаючись зберігати єдність духу в союзі миру» (Еф. 4, 3), будемо всіляко сприяти миру прикладом власного життя. Променисте світло Воскресіння Христового нехай перебуває завжди над народом нашим, над боголюбивим Херсонським краєм, щоб і нам стати співучасниками вічного життя в обителях Отця Небесного, невпинно прославляючи Христа Воскреслого.

«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував! І нам дарував життя вічне, поклоняємось Його триденному Воскресінню».

 

Воістину Воскрес Христос!

 

митрополит ХЕРСОНСЬКИЙ

І ТАВРІЙСЬКИЙ

 

Пасха Христова

2019 р.

м. Херсон

 

 

 

                                                   «Радуйтеся, людие, и веселитеся:

                                                   Христос воскресе из мертвых, Спас мира!»

                                                  (Стихира на хвалитех в понедельник Светлой седмицы)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 

В эти священные, бесконечно радостные пасхальные дни нет ни чего более сладостного для христианина, как вновь и вновь внимать великой ангельской вести о Воскресении Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Который восстал из мертвых «славою Отчею» (Рим. 6, 4) и собственной Божественной силой как Бог (Ин. 10, 18).

Исхождение «Первенца из умерших» (1 Кор. 15, 20) из сердца земли сопровождалось знáмениями: «Се трус бысть велий: Ангел бо Господень сшед с небесе, приступль, отвали камень от двери гроба…» (Мф, 28, 2). Завершением искупительной Голгофской Жертвы, и логическим и историческим, является Воскресение Христово. Оно дает обоснование христианской вере в будущее всеобщее воскресение и в жизнь будущего века.

«Радуйтесь», — сказал Господь Иисус Христос людям после Своего воскресения, и это слово «жúво и действенно» (Евр. 4, 12), и сила его «пребывает вечно» (Ис. 40, 8). И потому во все века, до сих пор радуются о Воскресении Христовом все любящие Господа.

В чудном свете победы Христа каждый верующий видит, что Добро сильнее зла. Нас беспокоят очаги напряженности, возникающие в разных местах нашей страны на религиозной почве, непрекращающиеся нападки на нашу Святую Церковь, военные действия, нежелание некоторых кругов мирным путём разрешать спорные вопросы. Но всё происходящее вокруг нас является временным испытанием. Радующаяся и ликующая Мария Магдалина возвещает «плачущим и рыдающим» ученикам (Мк. 16, 10) и всему миру:«Христос Воскресе!» Этими словами совершается в нас победа веры, подобно как она совершилась над неверием апостола Фомы, подобно как она, вера, и среди мрака Голгофских событий лучом надежды мерцала в учениках Спасителя.

Воскресение Христово — это свидетельство того, что Господь, сказавший накануне Своего вознесения: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20), воистину пребывает в Святой Церкви и с каждым из нас, наполняя чувством такой радости, которую не отобразить ни в каких человеческих словах. По выражению святителя Григория Нисского, «настоящий день даже радостнее будущего: тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне — между нами нет печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть имеет упование исправиться покаянием. Настоящий день отъемлет всякую скорбь, и нет человека, который не находил бы утешения в торжестве Праздника».

В сей благознаменательный день, когда «вся исполнишася света», в полноте духовной радости и ликования, радуясь Живоносному Воскресению Господа, Спасителя и Искупителя нашего, мы воссылаем горячую молитву смерть Поправшему, да дарует, прежде всего, нам мир. После воскресения и победы над грехом и смертью, у Христа не было других слов обращения к ученикам и к тем, кому Он являлся, кроме слов: «Мир вам». Следовательно, победа над грехом и смертью несомненно несёт с собой мир, устранение страха осуждения и смерти, несёт с собой радость, желание жизни и счастья.

Церковь Христова постоянно борется с грехом в человеке, в семье, обществе, в народе и постоянно воинствует: против лжи — мечом правды, против ненависти — оружием любви, против гордости — силой смирения, против насилия — исполнением христианского долга верности Христу.

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, монашествующие, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас со светоносным Днем Воскресения, Пасхой Господней!«Стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), будем всячески содействовать миру примером собственной жизни. Лучезарный свет Воскресения Христова да пребывает всегда над народом нашим, над боголюбивым Херсонским краем, чтобы и нам стать сопричастниками вечной жизни в обителях Небесного Отца, непрестанно прославляя Христа Воскресшего.

"Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Воскресению».

 

Воистину Воскресе Христос!

 

митрополит ХЕРСОНСКИЙ

И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Пасха Христова

2019 г.

г. Херсон

Прп. Онуфрій допомагає тим, хто на перше місце у житті ставить спасіння — Предстоятель УПЦ

 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Статистика посещения

Количество просмотров материалов
1460862

УПЦ Херсоно-таврической епархии Свято-Казанская община Чернобаевского благочиния
пгт. Чернобаевка, ул. Октябрьская, 46-а (Новый Храм),
ул. Первомайская 64 (старый Храм),
+38 050 287 28 61; +38 096 591 70 94 - Церковная лавка,
тел. (0552) 777 095
Храм Свято-казанской иконы Божией Матери © 2009 - 2018